STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : STROJÍRENSTVÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

STROJÍRENSTVÍ

4 letý studijní obor

Obor Strojírenství klade důraz nejen na získávání teoretických znalostí z konstrukční a technologické přípravy strojírenské výroby, ale i na osvojení praktických dovedností. Výuka je zaměřena na práci s technickou dokumentací, kreslení výkresů sestav a jednotlivých součástí s pomocí výpočetní techniky. Žáci při tvorbě výkresové dokumentace využívají nejnovější softwarové produkty firmy Autodesk určené pro oblast konstruování 2D výkresů a 3D modelů. Za své konstrukční projekty mohou získat mezinárodně platný certifikát AUTODESK.

 

Strojírenské výkresy je možné tisknout ve 2D na velkoformátové tiskárně. Navržené trojrozměrné modely součástí lze vyrobit pomocí 3D tiskáren. Pro praktickou výuku je k dispozici 5 plně zařízených dílen. V učebně vybavené moderními číslicově řízenými stroji probíhá výuka, která je zaměřena na programování CNC strojů a jejich obsluhu. Žáci se seznámí i se systémy CAD/CAM k přípravě programů pro obrábění.

 

Absolventi se dobře uplatní v konstrukční přípravě výroby (konstruktér AutoCAD), v technologické přípravě výroby (technolog výrobních postupů, technolog CAD/CAM, projektant, programátor CNC strojů), ve výrobě jako obsluha CNC strojů, mistr a vedoucí provozu, servisní technik, pracovník kontroly a řízení jakosti.

 

Získané teoretické znalosti z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů umožňují absolventům pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo na vysokých školách. Vzdělávání žáků se zaměřuje také na výuku anglického jazyka, jehož znalost zvyšuje kvalifikaci pro jejich budoucí uplatnění na zahraničním trhu práce.Detailní informace o oboru:      zdeUčebny, ve kterých se obor vyučuje:


Učebna aplikací výpočetní techniky
Učebna 2D a 3D tisku
 
Multimediální učebna 1   Multimediální učebna 2
 
Učebna informačních a komunikačních technologií   Učebna CNC
 
Elektroinstalační dílna   Učebna robotiky
 
Učebna kontroly a měření   Soustružnická dílna
 
Zámečnická dílna   Kovárna
 
Frézárna   Učebna českého jazyka 1
 
Učebna českého jazyka 2   Jazyková učebna 1
 
Jazyková učebna 2   Tělocvična
   

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ