STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

4 letý studijní obor

Obor Ekonomika a podnikání má na naší škole svoji tradici. Od r. 2016 běží obor s novým zaměřením, a to Informatika a reklama. Žáci si během studia prohloubí znalosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a získají nové v odborných předmětech. Ty se dle zaměření rozdělují na ekonomické a předměty související s informatikou a reklamou. Mezi odborné dovednosti žáků patří znalost podnikových činností včetně účetnictví, vedení obchodních jednání a prezentace výrobků či služeb. K tomu využívají grafický software a jeho aplikace v tvorbě prezentací. Velkou výhodu oboru je výuka 2 cizích jazyků – angličtiny a němčiny i jejich procvičování v hodinách konverzací. Většina odborných předmětů probíhá v počítačových učebnách s potřebným vybavením.

 

Žáci jsou dobře připraveni na úspěšné složení maturitní zkoušky a dále mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných i vysokých školách. V praxi se mohou uplatnit ve všech firmách, institucích, ve státní správě, ale i ve své soukromé podnikatelské činnosti při výkonu různých ekonomických, prezentačních a reklamních činností.Detailní informace o oboru:      zdeUčebny, ve kterých se obor vyučuje:


Multimediální učebna 1   Multimediální učebna 2
 
Učebna aplikací výpočetní techniky   Učebna 2D a 3D tisku
 
Učebna informačních a komunikačních technologií   Učebna českého jazyka 1
 
Učebna českého jazyka 2   Jazyková učebna 1
 
Jazyková učebna 2   Tělocvična
   

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ